zaterdag 7 september 2013

Veel mensen blijven in de vakantie thuis

Bijna de helft van de mensen blijft deze zomer thuis. Dat blijkt uit reacties op een pollvraag op de website van Recreatie Midden-Nederland.

Afgelopen maand reageerden bijna 2.000 mensen op de vraag ‘Waar bent u deze zomer in de provincie Utrecht?’ Hiervan gaf 46% aan dat men thuis bleef en dagtochtjes wilde maken. Ook een recreatieterrein of –plas bezoeken scoorde hoog met een respons van 32%. Voor een fietsvakantie door de provincie was de minste belangstelling.

Bron en hele artikel: Tourpress

Geen opmerkingen:

Kerstsferen op kantoor en op de website

De laatste maand van het jaar is al weer begonnen en op het werk staan ook al weer de eerste kerstversieringen. Ook de  klanten  van Accent ...