maandag 24 september 2007

Senioren ontdekken internet

Een groeiend aantal senioren vindt zijn weg op internet, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor veel 50-plussers die nog maar net online zijn, gaat er een wereld open. Er zijn echter ook veel senioren die er bewust voor kiezen om geen gebruik te maken van de computer en het internet. Verder blijkt dat het computerbezit afneemt met de jaren.
In 2005 bezat 54% van de 65- tot 74-jarigen een computer en 42% een internetverbinding. Dit aantal lag bij de 75-plussers aanzienlijk lager: 24% bezat een pc en 18% was aangesloten op internet. Ook blijkt dat mannen en hogeropgeleiden vaker over een computer en internet beschikken dan vrouwen en lager opgeleiden. Dit verschil is de laatste jaren echter wel kleiner geworden.

bron: Trouw (20-09-07)

Geen opmerkingen:

Playmobil Back to the Future

Het is niet gemakkelijk op je 17e. School is niet leuk, je ouders zijn vervelend en er is het gevaar dat je als verliezer wordt gezien. Het ...