donderdag 9 augustus 2007

Zoover.nl met vakantierecensies op interactieve tv

Bron en hele artikel: emerce

Zoover.nl, een Nederlandse site met meer dan 300.000 vakantiebeoordelingen, zoekt toenadering tot digitale televisie. Dit najaar komt Zoover met een toepassing die zijn database ontsluitbaar maakt voor alle aanbieders van digitale televisie.
Het Nijmeegse Zoover brengt de vervlechting van internet en televisie een stap dichter. Momenteel legt IT-bedrijf Avinity de laatste hand aan een volgende innovatie voor de recensiesite. Marketingmanager Bruno van de Laar: "We hebben een toepassing voor digitale televisie in ontwikkeling. Die technologie is platformonafhankelijk. Het kan voor alle decoders gebruikt worden."
Tv-aanbieders als UPC, Tele2 en KPN zouden de recensiedatabase van Zoover aan hun interactieve tv-kanalen kunnen koppelen. Contracten met deze operators zijn er nog niet.
Het gaat hierbij in het bijzonder om de Zoover Zoeker, een onlangs gelanceerde zoekdienst. Vakantiegangers kunnen op basis van de gewenste vakantielocatie inzoomen op de beste vakantieaccommodatie. Dat doen ze door verschillende variabelen op te geven waar de ideale reisbestemming aan zou moeten voldoen. Hoe scherper de eisen, hoe kleiner het aanbod wordt. Voorbeelden van variabelen zijn: kindvriendelijkheid, cultuur, ligging en type bestemming. ..........

Bron en hele artikel: emerce

Geen opmerkingen:

Playmobil Back to the Future

Het is niet gemakkelijk op je 17e. School is niet leuk, je ouders zijn vervelend en er is het gevaar dat je als verliezer wordt gezien. Het ...