vrijdag 21 november 2008

Humor in online ads: geen conversie, wel connectie

Het toevoegen van humor aan online advertenties leidt niet tot conversie, zo blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Tomorrow.

Het gebruik van humoristische elementen aan online advertenties heeft wel een positief effect op de houding van de consument tegenover de online advertentie, het product en het merk.

In zijn bacheloronderzoek ‘Humor in online advertenties: welk effect heeft humor op de relatie van de consument met een bepaald merk?’ heeft Jeroen Sakkers onderzocht welke rol relevantie, cognitieve en affectieve impulsen, en verschillende humorstijlen hebben op de effectiviteit van humor in online advertenties.

Hiertoe is een online enquĂȘte afgenomen onder 271 respondenten in Nederland. De respondenten zijn opgedeeld in twee groepen: een focus- en een controlegroep. De focusgroep (40 procent) werd blootgesteld aan advertenties in de vorm van online videoclips met humor, terwijl de controlegroep (60 procent) werd blootgesteld aan statische advertenties zonder humor.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat humor in online advertenties over het algemeen een positief effect heeft op de relatie van de consument ten opzichte van de advertentie, het product en het merk.

Bron en hele artikel: marketing online

Geen opmerkingen:

Playmobil Back to the Future

Het is niet gemakkelijk op je 17e. School is niet leuk, je ouders zijn vervelend en er is het gevaar dat je als verliezer wordt gezien. Het ...