woensdag 21 november 2007

Geluid versterkt merkimago

Advertising Age (05-11-07)

Geluid kan een emotionele reactie teweeg brengen. Het is in staat mensen weg te voeren uit het hier en nu en ze aan vroeger doen denken of aan plaatsen waaraan herinneringen kleven. In de reclamewereld is dit fenomeen uiteraard bekend, maar het gebruik van geluid in reclame verandert. Jingles worden steeds minder gebruikt. Er was een tijd dat bijna elke reclame een eigen jingle had en opvallend genoeg kunnen heel wat mensen zich die nog herinneren. Tegenwoordig is reclame veel meer visueel bepaald. Er is ook meer onderzoek gedaan naar het effect van beeld dan naar dat van geluid. Recent is echter duidelijk geworden dat geluid het ondergaan van beeld beïnvloedt. Geluid blijkt een structuur te creëren waaraan beelden toegevoegd kunnen worden. Mensen interpreteren visueel materiaal op basis van het geluid dat ze met de beelden associëren. Daar valt ook het geluid van merknamen onder. Uit de neurowetenschappen blijkt dat auditieve ervaringen invloed hebben op de manier waarop visuele ervaringen verwerkt worden. Een geweldige kans op versterking van de merkervaring is dus een geluid dat bij een merk gaat horen. Niet op de manier van `Intel inside`; dat is slechts een corporate jingle. Ook een bekende stem is een soort jingle. Muziek is de ultieme auditieve succesfactor en die kan dan ook een soort merklabel worden.

Geen opmerkingen:

Playmobil Back to the Future

Het is niet gemakkelijk op je 17e. School is niet leuk, je ouders zijn vervelend en er is het gevaar dat je als verliezer wordt gezien. Het ...