woensdag 20 februari 2008

Regionale krant scoort hoog op kwalitatieve aspecten bereik

Adformatie (14-02-08)

Regionale dagbladen presteren beter dan landelijke (of gratis) dagbladen wat betreft de kwalitatieve aspecten van bereik. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder 1.500 respondenten van Intomart GfK in opdracht van NRp Dagbladen. NRp Dagbladen is de marketing- en verkooporganisatie van regionale dagbladen. Voor liefst zeven van de acht criteria kenden de respondenten hogere waarden toe aan regionale dagbladen dan aan landelijke (of gratis) dagbladen. De criteria hadden onder meer betrekking op betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, objectiviteit en duidelijkheid. Lezers van regionale dagbladen zijn het meest positief over advertenties in hun medium. Ruim vier op de tien (43%) zegt hier aandacht aan te besteden. Bij lezers van landelijke dagbladen gaat het slechts om 23%. Ook actiematig adverteren in de regionale titels heeft nut; 62% van de regionale dagbladlezers zegt wel eens een winkel bezocht te hebben naar aanleiding van een advertentie in een regionaal dagblad, tegenover 45% van de landelijke dagbladlezers.

Geen opmerkingen:

Playmobil Back to the Future

Het is niet gemakkelijk op je 17e. School is niet leuk, je ouders zijn vervelend en er is het gevaar dat je als verliezer wordt gezien. Het ...