donderdag 27 maart 2008

Digitale marketing hoeft niet tot einde van direct mail te leiden

Marketing Week (06-03-08)

Digitale marketing lijkt alleen maar negatief te werken op direct mail, maar via herpositionering van het medium kan direct mail nog steeds succesvol zijn. Wel is het zaak innovatief te blijven en aan te sluiten bij nieuwe, digitale ontwikkelingen.

In het Verenigd Koninkrijk daalde het volume direct mail in 2007 met 7,4% ten opzichte van 2006 naar 4,65 miljard stuks. Deskundigen menen dat direct mail een te conservatief imago heeft en onvoldoende wisselwerking met de rest van de reclamemarkt. Deels komt dit doordat de meeste creatieve geesten van de direct marketingsector de overstap naar digitaal hebben gemaakt. Juist creativiteit kan direct mail echter redden. Verder moeten informatiestromen intelligenter ingezet worden. De consument wil best direct mail ontvangen, maar neemt niet langer genoegen met junk mail. Minder volume van betere kwaliteit en relevantie is de oplossing.

Van belang is ook dat digitale direct marketing hoog op de agenda van marketeers staat, maar nog niet ten volle wordt benut. Het is dus zaak de digitale ontwikkelingen niet alleen te volgen, maar ook als uitdaging te zien bij het moderniseren van de direct mailbranche. Geïntegreerde online en direct marketing zal ook bij nieuwe pitches steeds vaker de voorkeur genieten.

Geen opmerkingen:

Playmobil Back to the Future

Het is niet gemakkelijk op je 17e. School is niet leuk, je ouders zijn vervelend en er is het gevaar dat je als verliezer wordt gezien. Het ...